• welkom2
  • welkom3
  • welkom4

iedereen is welkom! iedereen is welkom!

Wij zijn een openbare school. Dit betekent dat elk kind, ongeacht vanuit welke geloofsovertuiging of levensvisie het thuis ook wordt opgevoed, welkom is.

heldere visie heldere visie

Wij geloven dat elke leerling een natuurlijke drang tot leren heeft. Als leerkrachten zijn we verantwoordelijk om een optimale leer-en werkomgeving te creƫren.

gezonde school gezonde school

Wij vinden het belangrijk en voelen ons verantwoordelijk dat iedere leerling zich op alle vlakken goed ontwikkelt. Wij stimuleren de gezondheid van onze leerlingen.  

engels vanaf groep 1 engels vanaf groep 1

Wij brengen kinderen in het kader van het Vroege Vreemde Talen- onderwijs vanaf groep 1 in aanraking met het Engels. Een leuk moment in de week!